Wyniki z konsultacji społecznych

­

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 17 do 21 września 2018 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” wraz z formularzem zgłaszania zmian i uwag do projektu. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyniki z konsultacji społecznych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Mieszkaniowy - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2018 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.09.2018 09:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Nowak)
28.09.2018 09:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Nowak)
28.09.2018 09:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Nowak)
28.09.2018 09:05 Dodano załącznik "Protokół" (Aleksandra Nowak)
28.09.2018 09:05 Dodano załącznik "Załącznik do Zarządzenia Nr 295/2018 Burmistrza Miasta Ustroń" (Aleksandra Nowak)
28.09.2018 09:03 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Nowak)