Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 18 października 2018 r.

­

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 18 października 2018 r. w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 18 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2018 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.10.2018 07:35 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, znaku graficznego – logo, pieczęci i hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich używania" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia ,,Za zasługi dla Miasta Ustronia" członkom Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego działającego przy parafii Ewangelicko -Augsburskiej Ap. Jakuba Starszego w Ustroniu" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2018 - Srebrnej Cieszynianki" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2021”" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2019 roku" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2019 roku" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:33 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej" (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:21 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)