Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 8 listopada 2018 r.

­

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 8 listopada 2018 r. w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 8 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2018 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2018 08:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym" (Magdalena Fober)
08.11.2018 08:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" (Magdalena Fober)
08.11.2018 08:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat" (Magdalena Fober)
08.11.2018 08:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica" (Magdalena Fober)
07.11.2018 15:06 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu" (Magdalena Fober)
07.11.2018 15:05 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym" (Magdalena Fober)
07.11.2018 15:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu" (Magdalena Fober)
07.11.2018 15:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok" (Magdalena Fober)
07.11.2018 15:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
07.11.2018 15:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
07.11.2018 15:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018" (Magdalena Fober)