x 
Drukuj
Ewa Drukała 04.01.2019 11:11

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży z dnia 3 stycznia 2019 r. wywieszony w dniu 4 stycznia 2019 r.

­

wykaz w załączniku

Komentarz

­

 

Burmistrz Miasta Ustroń

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 ze zm.): podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

L.p

Nr działki, powierzchnia w m2,  nr księgi

wieczystej

cena w zł

Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie

Forma zbycia

Forma zapłaty

Uwagi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka ozn. nr

2922/30

o pow.

0,0169 ha

obręb Ustroń

KW BB1C /00106677/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.600,00 zł

(Zwolnione z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

o podatku od towarów i usług

t. j.  Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.)

 

 

Ustroń, ul. Sanatoryjna

Działka gruntu – o kształcie trapezu, niezabudowana, teren w granicach działki jest równy, zaś poniżej w kierunku południowo -  zachodnim o dość znacznym spadku 8%.

 

Działka ze względu na małą powierzchnię i kształt nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania jednak może być wykorzystana na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości ozn. nr 2922/11.

 

Dostęp do drogi: działka przylega do drogi publicznej ulicy Sanatoryjnej.

 

Uzbrojenie: otaczający teren posiada częściowe uzbrojenie w sieć energetyczną.

 

Zgodnie zapisem studium

uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń:  działka położona jest w jednostce strukturalnej  tereny korytarzy komunikacyjnych kolei i dróg wg klas

KDZ – drogi zbiorcze istniejące, natomiast działka do której zostanie przyłączona położona jest w jednostce strukturalnej – obszary domów wczasowych i pensjonatów.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej – w trybie przepisu:

art. 37 ust.2 pkt 6

Ustawy o gospodarce nieruchomościami

- na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 2922/11.

 

 

 

gotówka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony w dniu 04.01.2019 r. na okres 21 dni.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy, wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu:

 

od dnia 04.01.2019 r. do dnia 15.02.2019 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży z dnia 3 stycznia 2019 r. wywieszony w dniu 4 stycznia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2019 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2019 11:11 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)