x 
Drukuj
Ewa Drukała 11.01.2019 15:44

Wykaz nieruchomości gminnych z dnia 9 stycznia 2019 r. przeznaczonych do najmu

­

wykaz w załączniku

Komentarz

­

 

                                                                                                                                    

Wykaz nieruchomości

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

l.p.

Nr ewidencyjny nieruchomości i powierzchnia w m²

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy

Przeznaczenie

Położenie, opis nieruchomości i zagospodarowanie

Okres najmu

Wysokość opłaty

Termin wniesienia opłaty

Forma

płatności

 

1

 

ozn. nr 585/27 pow. 0,4410 ha

 

ozn. nr 585/40

3,2888 ha

 

ozn. nr 585/41

0,0197 ha

 

4410 m²

 

32888 m²

 

197 m²

 

Łącznie 37495 m²

 

Najem na cel: działalności statutowej Towarzystwa Wędkarskiego „USTROŃ” z siedzibą w Ustroniu zgodnie z Uchwałą:

 

nr XLI/534/2018 Rady Miasta Ustroń

z dnia 8 listopada 2018r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 

 

Ustroń, ul. Sportowa (obręb Hermianice)

zgodnie z dotychczasowym zagospodarowaniem nieruchomości tj.:

stawy rybne wraz z zabudowaniami

 

Do

 lat 10

 

Rocznie:

- 2.400,00 zł netto + VAT (23%) tj.: 2.952,00zł brutto

(płatna w dwóch ratach po 1.200,00 netto + VAT (23%) każda, tj.: 1.476,00 zł

brutto).

 

 

 

Do:

31 maja i

30 września

każdego kolejnego roku kalendarzowego

 

 

Przelewem lub w kasie

Urzędu Miasta

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń......09.01.2019r.

Data zdjęcia.....29.01.2019r.                                                              

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych z dnia 9 stycznia 2019 r. przeznaczonych do najmu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2019 15:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2019 15:44 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)