Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 stycznia 2019 r.

­

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 stycznia 2019 r. w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 stycznia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2019 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.01.2019 14:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ustrońskim im. J. Jarockiego w Ustroniu" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Kajetanowi Kajetanowiczowi" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w części pasa drogowego przedłużenia ulicy Topolowej" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na lata 2019-2021" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:37 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ustroń do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
28.01.2019 14:14 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)