Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 maja 2019 r.

­

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 maja 2019 r. w załączniku oraz na stronie: https://esesja.pl/46905

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2019 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.05.2019 11:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:55 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu na terenie Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Polana" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Lipowiec" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla Hermanice" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:48 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:48 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:47 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:46 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2018 rok" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018" (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2018" (Magdalena Fober)
29.05.2019 15:02 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)