x 
Drukuj
Ewa Drukała 30.05.2019 13:25

Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 7, 14 i 16 maja 2019 r. przeznaczonych do najmu

­

treść wykazów w załączeniu

 
 
 
 
 
Komentarz

­

Burmistrz Miasta Ustroń

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019. poz. 2204 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości  07.05.2019r.

Lp

Nr ewidencyjny nieruchomości i powierzchnia w m²

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do najmu dzierżawy

Przeznaczenie cel

Położenie opis nieruchomości

Okres dzierżawy najmu

Wysokość opłaty

 

Termin wniesienia opłaty

 

2

 

ozn.  305/10 pow. 0,4996 ha

 

16m²

 

 

 

32m²

 

 

 

Najem na cele gastronomiczne

 

 

Najem pod

ogródek letni

 

ul. 3 Maja

 

Od 01.06.2019r. do 31.12.2019r.

 

Miesięcznie z góry: 112,00zł netto + VAT (23%) tj.:137,76zł brutto

 

Miesięcznie z góry: 64,00zł netto + VAT (23%) tj.:78,72 zł brutto

 

do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń 08.05.2019r.

Data zdjęcia 29.05.2019r.

 

Wykaz nieruchomości 14.05.2019r.

 

Lp

Nr ewidencyjny nieruchomości i powierzchnia w m²

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do najmu dzierżawy

Przeznaczenie, cel

Położenie opis nieruchomości

Okres dzierżawy najmu

Wysokość opłaty

 

Termin wniesienia opłaty

 

2

 

Dz. nr 4796  pow. 0,0522 ha

 

5m²

 

 

 

Najem na cel: ogródka letniego

 

ul. Rynek

Od 10.05.2018

do

30.09.2018

 

Z góry za cały okres najmu:

- 40,00 zł netto + 23% VAT tj.: 49,20 zł brutto

 

 

przed podpisaniem umowy

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń 14.05.2019r.

Data zdjęcia 04.06.2019r.         

 

 

Wykaz nieruchomości z dnia 16.05.2019r.

 

Lp

Nr ewidencyjny nieruchomości i powierzchnia w m²

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do najmu dzierżawy

Przeznaczenie cel

Położenie opis nieruchomości

Okres dzierżawy najmu

Wysokość opłaty

 

Termin wniesienia opłaty

 1.

ozn.  3185/14 pow. 0,2721 ha

 

 

11,50 m²

 

23,00 m²

 

 

77,50 m²

 

 

 

 

na cele gastronomiczne

 

pod

ogródek letni

 

pod teren zielony wokół obiektu

 

 

ul. 3 Maja

Do lat 3

 

 

miesięcznie z góry: 80,50zł netto + VAT (23%) tj.:99,02 zł brutto

 

miesięcznie z góry: 46,00zł netto + VAT (23%) tj.:56,58 zł brutto

 

miesięcznie z góry: 42,63 netto + VAT (23%) tj.: 52,43 zł brutto

do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń 16.05.2019r.

Data zdjęcia 06.06.2019r.                                                                  

 

Wykaz nieruchomości 16.05.2019r. 

 

L.p

Nr ewidencyjny nieruchomości i powierzchnia w m²

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do najmu dzierżawy

Przeznaczenie

Położenie opis nieruchomości

Okres dzierżawy, najmu

Wysokość opłaty

Termin wniesienia opłaty

1.

 

ozn. nr 4784/15

o pow. 111m²

203/58

o pow. 336m²

 

 

 

365m²

 

12m²

 

 

 

 

68m²

Najem na cele:

 

- usługowe

 

- na cele handlowe

 

 

 

 

 

- na cele ogródka letniego

 

Ustroń

ul. Grażyńskiego

Do 31.12.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 01.06.2019r. do 30.09.2019r.

 

 

 

200,75 zł netto + 23% VAT tj.: 246,92 zł brutto

 

- 84,00zł netto + VAT (23%) tj. 103,32zł brutto (w miesiącach od X – III) 

- 180,00 zł netto + VAT (23%) tj. 221,40zł brutto

(w miesiącach od IV – IX)

- 136,00 zł netto + 23% VAT tj.: 167,28 zł brutto

 

Miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń 16.05.2019r.

Data zdjęcia 06.06.2019r.                                                                  

                                               

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykazy nieruchomości gminnych z dnia 7, 14 i 16 maja 2019 r. przeznaczonych do najmu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2019 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.05.2019 13:27 Edycja dokumentu (Ewa Drukała)
30.05.2019 13:27 Dodano załącznik "Wykazy z dnia 7, 14 i 16 maja 2019 r. " (Ewa Drukała)