Konsultacje społeczne z organizacjami działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowania kosztów inwestycji polegajacych na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierajacych azbest.

­

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 230/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 lipca 2019r. w dniach od 29 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego  w sprawie przeprowadzenia konsultacji aktu prawa miejscowego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ustroń .

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ireneusz Berek.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne z organizacjami działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowych na dofinansowania kosztów inwestycji polegajacych na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierajacych azbest.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2019 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.07.2019 10:52 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
29.07.2019 10:52 Dodano załącznik "Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu.pdf" (Justyna Stępień)
29.07.2019 10:51 Utworzenie dokumentu. (Justyna Stępień)