Zarządzenie Nr 321/2019 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń

­

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Ustroń, do konsultacji projektu w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 18 do 22 października 2019 r., poprzez przesłanie formularza na adres biuropodawcze@ustron.pl lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń pok. nr. 2.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 321/2019 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.10.2019 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.10.2019 13:49 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
14.10.2019 13:49 Dodano załącznik "3. zał do zarz. Formularz zmian.doc" (Magdalena Kozłowska)
14.10.2019 13:48 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.pdf" (Magdalena Kozłowska)
14.10.2019 13:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 321 2019 Burmistrza Miasta Ustroń.pdf" (Magdalena Kozłowska)
14.10.2019 13:48 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)