Wyniki konsultacji społecznycj

­

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 7 do 10 października 2019 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” wraz z formularzem zgłaszania zmian i uwag do projektu. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji społecznycj
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2019 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.10.2019 15:21 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
16.10.2019 15:21 Dodano załącznik "Protokół.pdf" (Magdalena Kozłowska)
16.10.2019 15:20 Dodano załącznik "Załącznik do zarządzenia 325 Burmistrza Miasta Ustroń.pdf" (Magdalena Kozłowska)