x 
Drukuj
Ireneusz Staniek 07.11.2019 17:43

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

­

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu  uchwały w sprawie     przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ustroń  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” - treść zarządzenia w załączniku

Komentarz

­

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu  uchwały w sprawie     przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ustroń  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2019 17:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.11.2019 17:43 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)