Zarządzenia nr 346/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

­

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Ustroń, do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 10 do 13 listopada 2019 r., Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektu aktu prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Anna Wilisowska.

Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenia nr 346/2019 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2019 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2019 13:00 Edycja dokumentu (Anna Wilisowska)
08.11.2019 10:39 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
08.11.2019 10:24 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
08.11.2019 10:24 Dodano załącznik "Uzasadnienie do Uchwały." (Justyna Stępień)
08.11.2019 10:13 Dodano załącznik "Załącznik do projektu Uchwały." (Justyna Stępień)
08.11.2019 10:11 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń." (Justyna Stępień)
08.11.2019 10:10 Utworzenie dokumentu. (Justyna Stępień)