Wykaz z dnia 10 stycznia 2020 r. dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

­

Wykaz w załączniku 

Komentarz

­

Burmistrz Miasta Ustroń

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 ze. zm.): podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

L.p

Nr działki, powierzchnia w m2  

nr księgi

wieczystej

      cena w zł

Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie

Forma zbycia

Forma zapłaty

Uwagi

1

222/31

o pow. 0,0742 ha

obręb Ustroń

księga wieczysta

BB1C /00021369/5

 

113.500,00 zł

netto + obowiązujący podatek VAT(23%)                                         

Ustroń, Aleja Legionów

Działka gruntu – o kształcie nieregularnym  - zbliżonym do litery „L”, o terenie płaskim wyrównanym i nawierzchni trawiastej z pojedynczymi wysokimi drzewami liściastymi. Działka przylega do zabudowanej działki nr 222/18
i jest wspólnie z nią ogrodzona i zagospodarowana.

Sąsiedztwo: działka położona jest w centralnej strefie miasta Ustroń, na terenie Parku Kościuszki przy bulwarze nadwiślańskim, bezpośrednio przy ciągu pieszo rowerowym i urządzonym ciągu pieszo-jezdnym na terenie miejskim. Odległość od drogi publicznej – ul. Grażyńskiego 470m.

Otoczenie: zieleń parkowa z urządzonym terenem sportu i rekreacji, korty tenisowe, teren kolei, Park Kuracyjny z amfiteatrem, zabudowa MN, dalej zabudowa MU, gastronomiczna, handlowo – usługowa.

Uzbrojenie: istniejące media w zasięgu działki: sieci -elektroenergetyczna nn i wodociągowa, przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie (odległość do 10m). Sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej i sieć telefoniczna przebiegają po przeciwnej str. linii kolejowej (od 50m do 100m). Przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna kablowa nn (wzdłuż granicy płn.– zach.) i sieć wodociągowa Ø300 oraz dwie sieci gazowe Ø250 wysokoprężne (aktualnie sklasyfikowane jako podwyższonego średniego ciśnienia), ze strefą kontrolowaną, (minimalna odległość zabudowy – 15m po obu str. sieci). Powyższe, przy uwzględnieniu
położenia zach. cz. gruntu w terenie zielni publicznej, powoduje brak możliwości zabudowy kubaturowej na całej powierzchni wycenianej działki, dodatkowa uciążliwość 4 betonowe słupy znacznikowe  sieci gazowej. Wyceniana nieruchomość może być wykorzystana jedynie dla lokalizacji  niezwiązanych trawle z gruntem obiektów rekreacyjnych, małej architektury, ogródków gastronomicznych i urządzonej zieleni parkowej.

Działka ze względu na kształt oraz przebiegające przez nią  sieci nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania jednak może być wykorzystana na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości ozn. nr 222/18.

Dostęp do drogi: poprzez (przyległą) działkę nr 222/18 do której ustanowione jest prawo służebności.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń działka położona jest w terenie posiadającym jednostkę:

13 U – tereny usług nieuciążliwych oraz w niewielkiej części w:

10 ZP – tereny zieleni publicznej (parki zieleńce)

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej – w trybie przepisu:

art. 37 ust.2 pkt 6

Ustawy o gospodarce nieruchomościami

- na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej 222/18, zabudowanej budynkiem usługowym o funkcji gastronomii

 

gotówka

 

 

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony w dniu 10.01.2020 r. na okres 21 dni.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy, wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu:

od dnia 10.01.2020r. do dnia 24.02.2020r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz z dnia 10 stycznia 2020 r. dotyczący nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.01.2020 12:20 Edycja dokumentu (Ewa Drukała)
28.01.2020 12:02 Usunięto załącznik WYKAZ z dnia 10.01.2020r. (Ewa Drukała)
15.01.2020 10:06 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)