Informacja dotycząca zgłaszania kndydatów do obwodowych komisji wyborczych

­

W związku z organiczeniami w dostępie do UM Ustroń spowodowanymi zagrożeniem koronawirusem oraz w związku z zalecieniami Państwowej Komisji Wyborczej przekazanymi pismem nr ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. informujemy pełnomocników, osoby upoważnione do zgłaszania kandydatów do OKW oraz osoby, które chcą zgłsosić się samodzielnie, iż zgłoszenia należy dokonywać w następujący sposób:

1. w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.chmiel@um.ustron.pl (termin do 10 kwietnia 2020 r.); w takim przypadku oryginał dokumentu należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1 (oryginał może wpłynąć po wyznaczonym terminie zgłaszania natomiast nadany powinien zostać w dniu wysłania dokumentu w formie elektronicznej)

2. przesyłką pocztową (wiążąca jest data wpływu do zgłoszenia do UM Ustroń)

Dodatkowe informacje dot. zgłaszania kandydatów do OKW można uzyskać pod nr tel.: 33-85793-29, 502 520 823

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca zgłaszania kndydatów do obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - UM Ustroń
Informację opublikował:Marcin Chmiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2020 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2020 12:22 Edycja dokumentu (Marcin Chmiel)
27.03.2020 12:56 Dodano załącznik "ZPOW-571-32 20.pdf" (Marcin Chmiel)
27.03.2020 12:53 Utworzenie dokumentu. (Marcin Chmiel)