Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w dniu 5 czerwca 2020 r., przeznaczenie nieruchomości - do najmu.

­

wykaz w załączniku

Komentarz

­

                                                                                                                                                                                         Ustroń, dnia 05.06.2020r.

Burmistrz Miasta Ustroń

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości

l.p.

Nr ewidencyjny nieruchomości i powierzchnia w m²

Powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy

Przeznaczenie

Położenie, opis nieruchomości i zagospodarowanie

Okres najmu,

Wysokość opłaty

Termin wniesienia opłaty

Forma

 

1.

ozn. nr 403/12

pow. 2419 m²

 

 

 

 

 

 

118m²

 

 

51m²

Najem na cel ogródka przydomowego

 

Najem na cele mieszkaniowe-miejsca postojowe

Ustroń, ul. Cieszyńska

Do lat 3

rocznie z góry: 41,30 zł netto

 (zwolnione z podatku VAT)

 

rocznie z góry:

- 153,00zł netto + VAT (23%) tj.: 188,19zł brutto

 

w terminie do:

31 marca każdego roku kalendarzowego.

 bez przetargu

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń.........................

Data zdjęcia.....................................

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gminnych wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w dniu 5 czerwca 2020 r., przeznaczenie nieruchomości - do najmu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2020 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.06.2020 12:12 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)