Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

­

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

o przyjęciu dokumentu

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

w Ustroniu w rejonie góry Równica

(Uchwała Nr XVI/229/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 maja 2020 r.)

 

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ustroń.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.07.2020 15:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.07.2020 16:37 Edycja dokumentu (Andrzej Gala)
16.07.2020 16:36 Edycja dokumentu (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:54 Edycja dokumentu (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:54 Dodano załącznik "Wskazanie terenów" (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:37 Edycja dokumentu (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:37 Dodano załącznik "UCHWAŁA NR XVI/229/2020 RADY MIASTA USTROŃ w sprawie m.p.z.p. w rejonie góry Równica" (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:35 Dodano załącznik "UZASADNIENIE" (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:34 Dodano załącznik "PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:32 Dodano załącznik "Położenie geograficzne" (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:30 Dodano załącznik "Prognoza oddziaływania na środowisko" (Andrzej Gala)
16.07.2020 15:27 Utworzenie dokumentu. (Andrzej Gala)