Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

­

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta Ustroń zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Ustroń, do konsultacji projektu „Program współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Zmiany i uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 28 sierpnia do 3 września, poprzez przesłanie formularza na adres biuropodawcze@ustron.pl lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Pani Anna Stec – Hanus – pracownik merytorycznie odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - UM Ustroń
Informację opublikował:Anna Stec-Hanus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2020 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.08.2020 12:22 Edycja dokumentu (Anna Stec-Hanus)
24.08.2020 12:21 Dodano załącznik "Uchwała i projekt programu współpracy na 2021 rok" (Anna Stec-Hanus)
24.08.2020 12:19 Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia zmian" (Anna Stec-Hanus)
24.08.2020 12:16 Utworzenie dokumentu. (Anna Stec-Hanus)