Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 sierpnia 2020 r.

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 sierpnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2020 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.08.2020 13:29 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego komisji Rady Miasta Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Rolnictwa i Leśnictwa." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Rodziny i Polityki Społecznej." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i określenia zakresu ich działania." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Za zasługi dla Miasta Ustronia" Elżbiecie Szołomiak." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/289/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych w Ustroniu." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:18 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/481/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:16 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze SkateParku pod Palenicą w Ustroniu." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:16 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:15 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:15 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Skoczów, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Skoczów." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:14 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:13 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
24.08.2020 13:12 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)