Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 listopada 2020 r.

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 listopada 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2020 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.11.2020 11:06 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:05 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:05 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rodziny i Środowiska." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:04 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:03 Dodano załącznik " Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXlll/260/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:02 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:02 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:01 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:01 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze przetargu" (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:00 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym" (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 11:00 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:58 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:48 Dodano załącznik " Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:47 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:47 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:47 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:46 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:31 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:31 Dodano załącznik "Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
23.11.2020 10:30 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)