Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 lutego 2021 r.

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 lutego 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2021 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.02.2021 10:28 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola nr 6 do zespołu szkolno- przedszkolnego." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola nr 5 do zespołu szkolno- przedszkolnego." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola nr 7 do zespołu szkolno- przedszkolnego." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola nr 4 do zespołu szkolno- przedszkolnego." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/199/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zawarcia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumień określających zasady prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do organu regulacyjnego." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027”, w tym trybu jej konsultowania." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzania inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:18 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:17 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
19.02.2021 10:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021." (Magdalena Kozłowska)