Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 marca 2021 r.

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 marca 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2021 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.03.2021 13:44 Edycja dokumentu (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Nierodzimiu, w rejonie ulic Katowickiej, Wiejskiej i Zagajnik." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria- etap 2." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej nr 2652 S ul. Równica”." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:33 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021- 2025." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2021 r.”" (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021- 2027." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:31 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:31 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola nr 7 w Ustroniu do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 13:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń." (Magdalena Kozłowska)
18.03.2021 12:58 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Kozłowska)