Zarządzenie nr 304/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń

­

Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń nr 304/2021, z dnia 17 września 2021 r. - w załączeniu.

Burmistrz Miasta Ustroń zarządza przeprowadzć konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Miasta Ustroń działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami,

w dniach od 27 września 2021 r. do dnia 27 października 2021 r.,

dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń.

W celu przedstawienia swojego stanowiska odnośnie ww. aktu prawa miejscowego należy się zalogować na stronie internetowej miasta Ustroń, znajdujacej się pod adresem https://konsultacje.ustron.pl/

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 304/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Wysocka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2021 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.11.2021 12:47 Edycja dokumentu (Magdalena Wysocka)
23.11.2021 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 401.2021 Burmistrza Miasta Ustroń - wyniki konsultacji społecznych.pdf" (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 14:25 Dodano załącznik "Obwieszczenie-ogłoszenie o konsultacjach społecznych" (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 14:24 Usunięto załącznik Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 12:34 Dodano załącznik "Uchwała Rady Miasta Ustroń" (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 12:33 Dodano załącznik "Prezentacja - Diagnoza - gminny program rewitalizacji" (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 12:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie o konsultacjach społecznych" (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 12:32 Dodano załącznik "Mapa obszarów rewitalizacji" (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 12:31 Dodano załącznik "Formularz konsultacji społecznych" (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 12:31 Dodano załącznik "Diagnoza obszaru zdegradowanego" (Magdalena Wysocka)
20.09.2021 12:30 Dodano załącznik "Diagnoza obszaru zdegradowanego" (Magdalena Wysocka)
17.09.2021 14:42 Edycja dokumentu (Magdalena Wysocka)