Zarządzenie nr 291/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłacty uzdrowiskowej

­

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 291/2021 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 września 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłacty uzdrowiskowej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Polok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2021 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.09.2021 13:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
22.09.2021 13:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 291/2021 Burmistrza Miasta Ustroń" (Aleksandra Polok)
22.09.2021 13:19 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
22.09.2021 13:18 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polok)