Cięcia pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew, frezowanie pni

­

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

Burmistrz Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, woj. śląskie, pow. cieszyński, tel. 033 8579320, e-mail: kerix@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na cięcia pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew, frezowanie pni

Miejsce realizacji: Miasto Ustroń.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji - 10.11.2003 r. - 05.12.2003r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Instrukcję istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 25, lub za zaliczeniem pocztowym oraz pobrać z kerix@poczta.onet.pl.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Ireneusz Staniek, Eugeniusz Greń, tel. 8579-320, 8579-313, lok. 25, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 25.

Termin składania ofert upływa dnia 07.11.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 24.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

spełnią wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Cięcia pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew, frezowanie pni
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2003 16:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.10.2003 16:31 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)