Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Ustroń

­

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

Burmistrz Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, woj. śląskie, pow. cieszyński, tel. 033 8579320, e-mail: kerix@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na

Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Ustroń.

Miejsce realizacji: Urząd Miasta Ustroń oraz Posterunek Policji.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji – 14 dni od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 100%

Instrukcję istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 33, lub za zaliczeniem pocztowym

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Ireneusz Staniek, tel. 8579-320, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 33.

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 24.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.11.2003 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.11.2003 13:37 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)