Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w formularzu oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – czyszczenie kanalizacji deszczowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.08.2008r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Teresa Januszewska     tel. 33 8579-320

W sprawach procedury konkursowej:                     Ireneusz Staniek       tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 21.07.2008r. do godz. 10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena ofertowa za oczyszczenie z osadu o grubości do 30 cm

studni rewizyjnej (łącznie z czyszczeniem przykanalików) o średnicy

od 1000 mm do 1200 mm                                                                             x 2,50 pkt.

C1 = ――――――――――――――――――――――――――――――

cena ocenianej oferty

najniższa cena ofertowa za oczyszczenie studni chłonnej (łącznie

z czyszczeniem przykanalików) o średnicach od 1000 do 1200 mm                       x 0,50 pkt.

C2 = ――――――――――――――――――――――――――――――

cena ocenianej oferty

najniższa cena ofertowa za oczyszczenie studzienki ściekowej                   x 6,50 pkt.

C3 = ――――――――――――――――――――――――――――――

cena ocenianej oferty

najniższa cena ofertowa za oczyszczenie kanałów kołowych wypełnionych

osadem do 1/3 wysokości kanału dla średnic od 0,3 m do 0,5 m                x 0,50 pkt.

C4 = ――――――――――――――――――――――――――――――

cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty suma (C 1 – C4) będą pomnożone przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze kryterium CENY.


 

                                              

Ustroń, dn. 08.07.2008r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2008 15:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.07.2008 15:46 Dodano załącznik "147 14000 EURO UMOWA 47 2008 czyszczenie kanalizacji 2008 Piotr Szuba.doc" (Ireneusz Staniek)
29.07.2008 15:46 Dodano załącznik "PROTOKÓŁ KONKURS 1 ZAŁ 5.DOC" (Ireneusz Staniek)
10.07.2008 15:48 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)
10.07.2008 15:47 Dodano załącznik "Wzór UMOWA .doc" (Ireneusz Staniek)
10.07.2008 15:47 Dodano załącznik "Oferta instrukcji zał A.doc" (Ireneusz Staniek)