Wykonanie sześciu drewnianych tablic ogłoszeniowych wraz z montażem na terenie Miasta Ustronia

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie sześciu drewnianych tablic ogłoszeniowych wraz z montażem na terenie Miasta Ustronia

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w formularzu cenowym.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa tablic informacyjnych dla Miasta Ustroń.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 10.09.2008r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Barbara Jońca   tel. 33 8579-314

W sprawach procedury konkursowej:                     Ireneusz Staniek       tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 11.08.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                       x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 12 miesięcy od dnia odbioru.


 

                                                          

Ustroń, dn. 01.08.2008r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykonanie sześciu drewnianych tablic ogłoszeniowych wraz z montażem na terenie Miasta Ustronia
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2008 14:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.09.2008 14:54 Dodano załącznik "152 14000 EURO UMOWA 52 2008 P. Komunalne Tablice informacyjne .doc" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 14:53 Dodano załącznik "PROTOKÓŁ KONKURS 1 ZAŁ 5.DOC" (Ireneusz Staniek)
01.08.2008 14:13 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
01.08.2008 14:12 Dodano załącznik "Tablica informacyjna załącznik 1.pdf" (Ireneusz Staniek)
01.08.2008 14:12 Dodano załącznik "Wzór UMOWA .doc" (Ireneusz Staniek)
01.08.2008 14:11 Dodano załącznik "Formularz cenowy - zakres rzeczowy zamówienia.doc" (Ireneusz Staniek)
01.08.2008 14:11 Dodano załącznik "Oferta instrukcji zał A.doc" (Ireneusz Staniek)
01.08.2008 14:10 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)