Remont alejki z kostki brukowej betonowej na cmentarzu komunalnym w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont alejki z kostki brukowej betonowej na cmentarzu komunalnym w Ustroniu

Zamówienie polega na

Remoncie alejki z kostki brukowej betonowej na cmentarzu komunalnym w Ustroniu, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie technicznym oraz przedmiarze.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – remont chodnika na cmentarzu komunalnym.

Wymagany termin realizacji zamówienia 15.10.2008r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Dorota Fijak tel. 33 8579-331

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 03.09.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Ustroń, dn. 30.07.2008r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Remont alejki z kostki brukowej betonowej na cmentarzu komunalnym w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 15:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.09.2008 14:59 Dodano załącznik "158 14000 EURO UMOWA 58 2008 Górniok Alejka 2008.DOC" (Ireneusz Staniek)
05.09.2008 14:58 Dodano załącznik "PROTOKÓŁ KONKURS ZAŁ 5.DOC" (Ireneusz Staniek)
26.08.2008 17:58 Dodano załącznik "Opis i przedmiar robót.pdf" (Ireneusz Staniek)
26.08.2008 17:58 Dodano załącznik "Wzór umowy.DOC" (Ireneusz Staniek)
26.08.2008 17:58 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.DOC" (Ireneusz Staniek)
26.08.2008 16:00 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
26.08.2008 15:59 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)