Remont kominów na budynkach Wydziału Miaszkaniowego w Ustroniu

­ 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Remont kominów na budynkach przy ul. Łącznej 58,

9 Listopada 13, Papiernia 4, Parkowa 6 i Daszyńskiego 69.

 

Zakres prac:

§       Szczegółowy zakres prac został opisany w przedmiarze robót stanowiący integralną część instrukcji warunków zamówienia.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – remont kominów

 

                                                           

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                        Andrzej Koenig            tel. 33 8579-331

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 21.06.2004r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________95 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                                x 10 pkt.

C =             ------------------------------------------------------------------------------

                                Cena ocenianej oferty

 

Uzyskane w ten sposób punkty C będą pomnożone przez współczynnik 0,95 odpowiadający kryterium CENY.

 

2. GWARANCJA         zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium ____5 %.

Sposób przyznawania punktów

Za zaoferowanie gwarancji na wykonanie całości zamówienia 24 miesiące oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie terminu gwarancji o 12 miesięcy oferent uzyskuje dodatkowo 5 pkt. suma punktów za kryterium termin realizacji nie może być większa niż 10 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 0.05 odpowiadający kryterium GWARANCJA

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń pok. 1 w terminie 04.06.2004r.

                                                           

 

Ustroń, dn. 09.06.2004r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Remont kominów na budynkach Wydziału Miaszkaniowego w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2004 21:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2004 21:49 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)