Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Tartacznej ozn. nr pgr 624/4 o pow. 1811 m2 zap. w KW21369 Sądu Rejonowego w Cieszynie

­

Burmistrz Miasta Ustroń

                                                                     ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Tartacznej  ozn. nr pgr  624/4 o pow. 1811 m2 zap. w KW 21369 Sądu Rejonowego w Cieszynie

Zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązującym do dnia 31.12.2003r.nieruchomość położona była  w jednostkach  strukturalnych D 23 MN  „Mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy „ i „D 119 ZI „Zieleń izolacyjna”, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Ustronia  w/w położona jest w jednostce „ T M 2- Budownictwo jednorodzinne  niskiej zabudowy”

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi   49. 600,00 zł

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  10 września 2004r. w sali nr 1 Urzędu Miasta w Ustroniu  o godz. 12-tej 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek vat w wysokości 22 %. Ze względu na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  do  sprzedaży  nieruchomości  mają  zastosowanie przepisy ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.Nr 64 poz. 592 )

Na powyższej nieruchomości zlokalizowana jest altana przeznaczona do rozbiórki

i nasadzenia roślinne stanowiące własność byłego dzierżawcy, ich wartość nie została uwzględniona w wycenie nieruchomości.  

Minimalna wysokość postąpienia wynosi  2.000,00

Wadium  w wys. 4.960,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w ING Bank Śląski  0/ Bielsko – Biała  nr  15 10501070 1000000102507308  w terminie do dnia 6 września 2004r.

 

Wadium  wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osoby, które  nie wygrały przetargu zostanie zwrócone  w terminie  3 dni po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg

od zawarcia umowy.

Bliższych informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

pok. nr 32 tel . 8579322.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Tartacznej ozn. nr pgr 624/4 o pow. 1811 m2 zap. w KW21369 Sądu Rejonowego w Cieszynie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.08.2004 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.09.2004 09:46 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
17.08.2004 12:08 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
17.08.2004 11:57 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)