67 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i powiatowych w mieście Ustroń

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i powiatowych w mieście Ustroń

Zakres:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wynikłych z administrowania drogami publicznymi (gminnymi i powiatowymi) na terenie miasta Ustroń.

Wymagania:

  1. Zakres: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe, którą w myśl przepisów prawa ubezpieczający ponosi w związku z zarządzaniem mieniem.
  2. Termin: od 05.11.2011 r. do 04.11.2012r.
  3. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego / wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 zł.
  4. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej: do 400,00 zł.

Ilość:  Około 150 km dróg gminnych i 42,2 km dróg powiatowych

 Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: sekretarz@ustron.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i powiatowych w mieście Ustroń

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 05.11.2011 r. do 04.11.2012r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w spawach technicznych                                      Andrzej Siemiński                tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej                      Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-358

                                                                          Bartosz Chrapek                   tel. 33 8579-328

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 02.11.2011 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ___________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

  Najniższa cena za wykonanie zamówienia                                           x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty                                       

Ustroń, dn. 24.10.2011r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:67 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i powiatowych w mieście Ustroń
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń
Informację opublikował:Bartek Chrapek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2011 14:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.11.2011 14:56 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
03.11.2011 14:56 Dodano załącznik "Protokół K 67 2011.pdf" (Bartek Chrapek)
02.11.2011 15:16 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
02.11.2011 15:16 Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi.pdf" (Bartek Chrapek)
02.11.2011 07:59 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
02.11.2011 07:59 Dodano załącznik "UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf" (Józef Kuczera)
24.10.2011 15:00 Edycja dokumentu (Bartek Chrapek)
24.10.2011 14:59 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.DOC" (Bartek Chrapek)