Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 lutego 2012 r.

­Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 lutego 2012 r. w załączniku.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 lutego 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2012 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.02.2012 14:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowis" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Lipowiec" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Hermanice" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:37 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Polana" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Ustroń" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Ustroń na lata 2012-2015"" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto Ustroń nieruchomości w drodze darowizny" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie rezygnacji Miasta Ustroń - z realizacji programu pn. „Moje Boisko - Orlik 2012”" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego" (Magdalena Fober)
24.02.2012 14:19 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)