Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków.

­

Zarządzenie NR 214/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 10 listopada 2004

w sprawie sprawdzenie taryfy za odprowadzanie 1 m3 ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.nr. 72 póz.747 z późn.zm/,

Burmistrz Miasta

§1

Stwierdza, że taryfa i wieloletni plan gospodarki ściekowej stanowiące załączniki nr. 1 i 2 do niniejszego zarządzenia zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków/ Dz. U. Nr. 72 póz. 747 z późn.zm/.

§.2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                   BURMISTARZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                      Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 11:11 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)