Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005 r.

­

ZARZĄDZENIE nr 222/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005r.

Na podstawie art.30 ust,2 pkt.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Ustroń

Zarządza

§1

Skierować pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005r.

§2

Wykonanie uchwały powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                 BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                    Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 12:05 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)