Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 rok.

­

Zarządzenie Nr 223/2004

Burmistrza  Miasta  Ustronia

z dnia 15.11.2004 r.

w sprawie: stawek opłaty targowej na 2005 rok.

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami.

Burmistrz Miasta

z a r z ą d z a

§  1

Skierować pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 rok.

§  2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                 Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 12:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 12:08 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)