Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005.

­

Zarządzenie Nr224/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie : podatku od posiadania psów na rok 2005

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r nr 142 póz. 1591 z późn. zm).

Burmistrz Miasta

§1

Kieruje pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie podatku od

posiadania psów na rok 2005.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                 BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                  Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 12:31 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)