Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

­

Zarządzenie NR 226/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.nr. 72 póz.747 z późn.zm/

Burmistrz Miasta

§1

Stwierdza, że taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków/ Dz. U. Nr. 72 poz.747z późn.zm/.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                   BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                   Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 12:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 12:45 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)