Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

­

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  228/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15.11.2004r.

w sprawie: regulaminu  wynagradzania  nauczycieli

Na podstawie art. 30  ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym (tj.z 2001r.  Dz.U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta

                                  

§ 1.

Kieruje pod obrady  Sesji Rady Miasta regulamin określający wysokość oraz  szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom  dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego  za warunki pracy oraz   niektóre  inne  składniki  wynagrodzenia.

§ 2.

Wykonanie  zarządzenia powierzam z-cy Burmistrza Miasta

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia.

 

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA

mgr Teresa Banszel                                                                                   Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 13:11 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)
02.12.2004 13:04 Dodano załącznik "Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia." (Marek Landowski)