Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za pobieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Ustroniu.

­

Zarządzenie NR 231/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości w Ustroniu.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.z 2001 r.nr.142 póz. 1591 z późn. zm)

Burmistrz Miasta

§1

Kieruje pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie ustalenia

wysokości stawek opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości w Ustroniu.

§2

Wykonanie uchwały powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                   BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                                     Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za pobieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 13:41 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)