Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków między jednostkami oświatowymi.

­

Zarządzenie Nr234/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie: przeniesienia planu wydatków między jednostkami oświatowymi.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z późn.zm.) oraz § 7 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2004 nr XV/143/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 16grudnia 2003r.

Burmistrz Miasta Ustroń

zarządza

§1

Przenieść plan po stronie wydatków:

Dział 801        Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejszyć

Przedszkole Nr 1

§    4010      Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   16.000

Zwiększyć

Przedszkole Nr 6

§    4010       Wynagrodzenie osobowe pracowników                                  16.000

Dział 801        Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejszyć

Gimnazjum Nr 2

§    4010       Wynagrodzenie osobowe pracowników                                  18.000

§    4110        Składki na ubezpieczenie społeczne                                       3.200

§    4120       Składki na fundusz pracy                                                          400

Zwiększyć

Gimnazjum Nr 1

§    4010       Wynagrodzenie osobowe pracowników                                 18.000

§    4110       Składki na ubezpieczenie społeczne                                      3.200

§    4120        Składki na fundusz pracy                                                        400

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                         BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                            Ireneusz Szarzec            

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przeniesienia planu wydatków między jednostkami oświatowymi.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 14:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 14:43 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)