Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

­

                                                     Zarządzenie nr 237/2004

   Burmistrza Miasta Ustroń

    z dnia  24 listopada 2004 r.

w sprawie : wydania zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych  z  przeznaczeniem do spożycia  w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Na podstawie art.18  ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z późn.zm.) w związku z art.106 § 5 kpa (Dz.U. z 2000 r. nr 98  poz. 1071 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta

z a r z ą d z a

§ 1.

            W związku z pozytywną opinią Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Ustroniu z dnia  23 listopada  2004 r.  - wydać zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem 
sprzedaży dla :


1. sklep spożywczy nr 28 „Hermes”        Powszechna Spółdzielnia        piwo, 4,5-18 %
    Ustroń, ul. Katowicka 241                  Spożywców „Hermes”             
pow. 18 %

                                                           Skoczów, ul. Stalmacha 24c    detal – przedłużenie

2. Restauracja-kawiarnia „Piastowska”    Tadeusz Krzywoń                   piwo, 4,5-18 %
    Ustroń, ul. Daszyńskiego 14              Ustroń, ul. Daszyńskiego 14    
pow. 18 %

                                                                                                        zmiana podmiotu gospod.

                                                                 § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego.

       § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                 BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                     
Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 15:02 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)