Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej trzech lat.

­

Zarządzenie nr 238/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej trzech lat

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r z późn.zm. )

Burmistrz Miasta zarządza

§ 1

Kieruje pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przeznaczenia do

wydzierżawienia części nieruchomości ozn. Nr 292/1 o pow. 550 m2 położonej w

Ustroniu przy ul. Daszyńskiego na okres powyżej trzech lat.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

RADCA PRAWNY                                                                    BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                        Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy powyżej trzech lat.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2004 15:09 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)