Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości.

­

Zarządzenie    Nr 242/2004

Burmistrza Miasta   Ustroń

z dnia  1 grudnia   2004 r.

w sprawie  pierwokupu nieruchomości   

                                                                                                 

Na podstawie  art.109 ust.1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.Nr 46 poz. 543 z 2000r z późn. zm/

                                                       Burmistrz  Miasta
                                                            zarządza

§1

Nie korzystać z prawa pierwokupu nieruchomości ozn. nr 1345/52 o pow.522 m2 położonej w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 26 zap. w KW 47019 Sądu Rejonowego w Cieszynie  będącej przedmiotem egzekucji pod sygn. akt KM 1673/04 ponieważ nie podlega  przepisom ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn.zm ).

§ 2

Wykonanie zarządzenia  powierza  Zastępcy Burmistrza Miasta.

3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                     

   RADCA PRAWNY                                                                              BURMISTRZ MIASTA 
   mgr Teresa Banszel                                                                                 Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2004 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2004 11:13 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)