Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji do sprawy postępowania z niearchiwalnymi dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.

­

ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 1 grudnia 2004r.

w sprawie: powołania   komisji do  spraw  postępowania z niearchiwalnymi dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

zarządza

§1

Powołuję komisję w sprawie postępowania z niearchiwalnymi dokumentami wyborów postów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca

2004 r. w składzie:

1. Czesław Gluza        -     przewodniczący

2. Anna Raszka         -     członek

3. Michał Kozłowski      -     członek

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji działającemu z upoważnienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA

mgr Teresa Banszel                                                                                    Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji do sprawy postępowania z niearchiwalnymi dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2004 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2004 11:28 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)