Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzcy na hejnał Ustronia z okazji przyszłorocznych obchodów 700 lat istnienia miasta.

­

Zarządzenie nr 244/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzcy na hejnał Ustronia z okazji przyszłorocznych obchodów 700 lat istnienia miasta.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Ustroń

z a r z ą d z a:

§ 1

Powołać Komisję Konkursową, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzcy ogłoszonego wcześniej konkursu na hejnał Miasta Ustronia z okazji 700 lecia jego istnienia w następującym składzie:

  1. prof. Paweł Puczek - muzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  2. adi Witold Pieńkowski -muzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie
  3. mgr Piotr Gruchel - muzyk, Urząd Miasta w Cieszynie
  4. mgr Jolanta Krajewska – Gojny - Zastępca Burmistrza Miasta Ustronia
  5. mgr Danuta Koenig - Naczelnik Wydziału OKSiT

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                 BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                  
Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zwycięzcy na hejnał Ustronia z okazji przyszłorocznych obchodów 700 lat istnienia miasta.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2004 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2004 11:34 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)