Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

­

Zarządzenie 245/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 01 grudnia 2004 r.

w sprawie : wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

         Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 póz. 230 z późn.zm.) w związku z art.106 § 5 kpa (Dz.U. z 2000 r. nr 98 póz. 1071 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta

zarządza

§1.

W związku z pozytywną opinią Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu z dnia 29 listopada 2004 r.  - wydać zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży dla :

1. sklep spożywczy nr 26 „Hermes"       Powszechna Spółdzielnia             piwo, 4,5-18 %

Ustroń, ul. Cieszyńska 51                     Spożywców „Hermes"                   pow. 18 %

                                                          Skoczów, ul. Stalmacha 24c          detal - przedłużenie

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                  BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                     Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2004 11:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2004 11:47 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)