Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

­

Zarządzenie Nr 248/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 6 grudnia 2004

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( j. t. Dz. U. z 2001r nr.142 póz.1591 z późn. zm)

Burmistrz Miasta
zarządza

§1

Kieruje pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                            BURMISTRZ MIASTA
mgr Teresa Banszel                                                                             Ireneusz Szarzec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2004 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2004 12:36 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)