Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Wykonanie operatów szacunkowych dla 52 mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych.

­

ZARZĄDZENIE

Burmistrza Miasta Ustroń

Nr 250/2004

z dnia 06.12.2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 pozycja 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz Art. 19 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 177 z dnia 9.02.2004 r.)

Burmistrz Miasta Ustroń
zarządza

§1.

W związku z przetargiem nieograniczonym na:

Wykonanie operatów szacunkowych dla 52 mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, powołuję komisję przetargową na dzień 13.12.2004rw następującym składzie:

1. Ewa Sowa

2. Ireneusz Staniek

3. Andrzej Koenig

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. zamówień publicznych.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                        BURMISTRZ MIASTA

mgr Teresa Banszel                                                         Ireneusz Szarzec                              

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - Wykonanie operatów szacunkowych dla 52 mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2004 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2004 13:22 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)