Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń o zakończeniu w dniu 7 listopada 2012 r. naboru wniosków o udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń

­

Burmistrz Miasta Ustroń informuje, że w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na rok 2012 i I połowę 2013 r. kończy w dniu 7 listopada 2012 r. nabór wniosków o udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń.

Podjęto starania o uzyskanie dalszego finansowania Programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Od jego uzyskania uzależnione jest kontynuowanie Programu, które przewiduje się na II połowę 2013 r. W przypadku otrzymania pożyczki z WFOŚiGW zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków. Uwzględnione zostaną również wnioski niezakwalifikowane w 2012 r. (z powodu braku środków finansowych). Informacji w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji udziela Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, tel. 338579313.

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2012 13:25 Edycja dokumentu (Szymon Kaleta)
08.11.2012 13:24 Utworzenie dokumentu. (Szymon Kaleta)